Doświadczenia interesariuszy związane z zaangażowaniem pacjentów w HTA w Europie Doświadczenia interesariuszy związane z zaangażowaniem pacjentów w HTA w Europie Doświadczenia interesariuszy związane z zaangażowaniem pacjentów w HTA w Europie
0%
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Dziękujemy za zainteresowanie tą ankietą.

Badamy, w jaki sposób procesy zaangażowania pacjentów stosowane w ocenie technologii medycznych (HTA) w Europie są doświadczane i cenione przez wszystkich uczestników (przedstawicieli agencji HTA, przemysłu, rzeczników pacjentów i pacjentów).

Interesują nas doświadczenia wszystkich interesariuszy, którzy uczestniczyli w HTA z udziałem pacjentów, takich jak praktycy hTA i badacze, pacjenci, przemysł, naukowcy, administratorzy lub płatnicy.

Badania prowadzone są we współpracy między Międzynarodowym Towarzystwem Oceny Technologii Medycznych (HTAi), Europejskim Forum Pacjentów (EPF) i Europejską Akademią Pacjentów ds. Innowacji Terapeutycznych (EUPATI). Bardziej szczegółowe informacje na temat badań można znaleźć na stronie internetowej HTAi (https://htai.org/360-hta-patient-involvement-europe/).

Pełna ankieta składa się z pięciu sekcji (Ogólne, Opinie, Pre-HTA, Podczas HTA, Po HTA) i potrwa około 30-45 minut. Ankietę można zapisać, dzięki czemu można odpowiedzieć w kilku sesjach. Jednak bardziej efektywne może być odpowiadanie na wszystkie pytania podczas jednej sesji.

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz innych informacji, skontaktuj się z Contact E-Mail for Survey

Na potrzeby niniejszego badania zaangażowanie pacjentów w HTA definiuje się jako każdy proces mający na celu poprawę reprezentacji perspektywy pacjenta w HTA, w tym badania nad aspektami pacjenta (doświadczenia pacjentów, preferencje, perspektywy), udział pacjentów w procesie HTA lub skuteczną i aktywną współpracę z pacjentami, rzecznikami pacjentów, przedstawicielami pacjentów i / lub opiekunami wraz ze wszystkimi innymi odpowiednimi interesariuszami w procesach i decyzjach HTA.